<p>

1 place

Description

Product : Sunsato
Product Concept
สาโทแดงที่ผลิตจากข้าวเจ้า ด้วยการผนวกกระบวนการMalting และกระบวนการหมักด้วยMonascus purpureus ได้สาโทสีแดงสด ที่พัฒนาคุณภาพด้านสี กลิ่น และรสชาติแตกต่างจากสาโทพื้นบ้าน
Product Information
นำข้าวเปลือกเจ้ามาผ่านกระบวนการMalting ขัดสีเป็นข้าวมอลต์และหมักด้วยMonascus purpureus และยีสต์สายพันธุ์คัดเลือก ได้สาโทแดงที่อุดมด้วยสารเชิงหน้าที่ ที่เป็นประโยชน์หลายชนิด


Team : Sunsato
มหาวิทยาลัยรังสิต

Share

More