<p>

3 place

Description

Product : ไข่มุกมรกต
Product Concept
ผลิตภัณฑ์ไข่มุกมรกต และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากผำหรือไข่น้ำ ซึ่งเป็นพืชผักพื้นบ้าน มีเนื้อสัมผัสที่หนึบและได้รสสัมผัสจากเม็ดผำ
Product Information
การใช้แป้งมันเป็นวัตถุดิบหลัก และใส่ผำปริมาณร้อยละ 40 เพิ่มความหนึบของเนื้อสัมผัสและกลิ่นรสโดยการใช้คาราเมลเป็นส่วนผสม ช่วยการเกาะติดของผำในเม็ดไข่มุกด้วยกลูโคสไซรัป คงความเขียวของสีเม็ดไข่มุกด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต


Team : Emerald pearl
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Share

More