<p>

3 place

Description

Product : CHAAN-ฌาน
Product Concept
นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพช่วยการนอนหลับ ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับจากเภสัชตำรับสากล ควบคู่กับความสงบจากจิตใจตามความเชื่อและแรงศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา Product Slogan: เข้าถึง "ฌาน" ก่อนนอน ..... CHAAN ... Peace of Mind before your Sleep
Product Information
สารสกัดจากดอกบัว 9 วัด มวลสารที่เปี่ยมด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อของพระพุทธศาสนาในการสร้างความสุขสงบของจิตใจ ควบคู่ไปกับสารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในเภสัชตำรับสากลมาตั้งแต่โบราณ ช่วยให้นอนหลับ และคลายความกังวล ในรูปแบบช๊อตดริ๊งก์รสชาติอร่อย ดื่มง่าย ไม่เติมน้ำตาล กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้จะช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้น เพิ่มความรื่นรมย์ สงบ และผ่อนคลาย


Team : Star Herb Pharma
Star Herb Pharma

Share

More