<p>

1 place

Description

Product : Elderly boosting drink
Product Concept
เครื่องดื่มชาเขียวอูหลงสกัดเข้มข้นผสมสารสกัดจากขมิ้นในรูปแบบ Micro particles สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ
Product Information
ใช้เทคโนโลยี Microencapsulation เพื่อกักเก็บกลิ่นรสและรักษาสารสำคัญของขมิ้น จึงช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นรสที่ดี ทั้งมีประสิทธิภาพในการชะลอความเสื่อมของเซลล์และป้องกันโรค


Team : Seesaw
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share

More