<p>

Description

Product : Littoral
Product Concept
ผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนของผู้คน สังคม ประเทศชาติ และสภาพแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่ายิ่งลดอัตราการเจ็บป่วยได้มากเท่าไร ยิ่งจะทำให้สังคมมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น
Product Information
ใช้ waste จากอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น หมึก กุ้ง ปลา มาสกัดด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกัน เช่น Vacuum boiling, Wet reduction etc. ให้ได้คุณค่าเฉพาะ ผสมในสัดส่วนที่พอเหมาะได้เป็นซุปทะเลสกัด segment ใหม่ที่ยังไม่มีใครครอง


Team : Tjunction
Suan Dusit University

Share

More