<p>

1 place

Description

Product : Sooth ผลิตภัณฑ์โจ๊กธัญพืชผสมถั่งเฉ้า
Product Concept
โจ๊กธัญพืชผสมถั่งเฉ้า พร้อมรับประทาน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ แต่มีเวลาน้อย สามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น รสชาติอร่อย คุณค่าครบจบในซองเดียว
Product Information
นวัตกรรมโจ๊กธัญพืชพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุ โดยการผสานคุณประโยชน์ของ WOW W rice และถั่งเฉ้าสีทอง และใช้เทคโนโลยีการแปรรูป Sterilization สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นาน 1 ปี


Team : Sooth RSU
มหาวิทยาลัยรังสิต

Share

More