<p>

Description

Product : Super Jok
Product Concept
Super Jok โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่นอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุเช่นโปรตีนที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อการพักผ่อนพร้อมกับรสชาติอร่อยกลมกล่อม
Product Information
Super Jok เกิดจากการยกระดับวัตถุท้องถิ่นจังหวัดสกลนครร่วมกับเทคโนโลยี Freeze Drying ที่ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารสูงเหมาะกับผู้สูงอายุยุค 4.0


Team : Love Aging
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Share

More