<p>

Description

Product : White line
Product Concept
White line ผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาว 100% ให้โปรตีนสูง มีอัลบูมินเเละกรดอะมิโนที่จำเป็น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปริมาณโปรตีนที่เพียงพอในเเต่ละวันเเละเพิ่มความหลากหลายให้แก่การรับประทาน
Product Information
White line (ผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาว) ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวรูปแบบใหม่ โดยใช้วิธี diffusion ซึ่งเป็นเทคนิคเดิมในการขึ้นรูปแบบเส้น และมีการนำ food additive เข้ามาช่วยในเรื่องความคงตัวของผลิตภัณฑ์


Team : Linea
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share

More